News

News

News 9/2018 – Evidence skutečných majitelů
News 8/2018 – Podzimní vydání WTS Tax Bridge: Odlišnosti od společného systému DPH v zemích střední a východní Evropy
News 7/2018 – Novela zákona o DPH od roku 2019
News 6/2018 – Druhé číslo WTS Tax Bridge: Problematika založení obchodní korporace ve střední a východní Evropě
News 5/2018 – Daňový balíček 2019
News 4/2018 – První číslo WTS Tax Bridge: Problematika stálých provozoven ve střední a východní Evropě
News 3/2018 – Co (ne)přinesla novela stavebního zákona
News 2/2018 – Změna zákona o EET
News 1/2018 – Zpřísnění osvobození služeb přímo vázaných na vývoz či dovoz zboží od DPH

Archiv