Blog

News 4/2020

Program COVID II

Od pondělí 30. března 2020 bude možno žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek v programu COVID II. Minimální hranice půjček je stanovena na 10 tisíc Kč, přičemž výše úvěru by neměla přesáhnout 15 milionů Kč. Splatnost úvěru by byla až 2 roky.

Program míří zejména na živnostníky a drobné podnikatele. Úvěry budou poskytovat komerční banky a zaručí se za ně stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Poskytovaná záruka ČMRZB by měla krýt až 80 % komerčního úvěru. Mezi podnikatele by mohlo být rozděleno přibližně 35 miliard Kč.

Úvěr bude možno čerpat za účelem úhrady provozních výdajů (např. mezd, nájmu, energií, faktur apod.), na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku či pořízení a financování zásob. Žádost je nutno podat u některé z komerčních bank působících na českém trhu.

V případě konkrétních dotazů se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám kdykoliv rádi k dispozici.

Tým WTS Alfery