Daňové poradenství

Daňové poradenství

Poskytujeme profesionální daňové poradenství na nejvyšší úrovni. Hlavní oblasti naší činnosti představují:

Průběžné daňové poradenství

 • Komplexní poradenství v oblasti všech daní a pojistného k otázkám každodenní podnikatelské praxe; poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, včetně žádosti o vrácení DPH z jiných členských států
 • Zpracování písemných stanovisek
 • Osobní a telefonické konzultace
 • Revize smluv z daňového hlediska
 • Informování o změnách daňových předpisů a školení zaměstnanců o novinkách v daňových předpisech

Daňová přiznání

 • Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob a k jiným daním
 • Prověření dodržování daňových předpisů
 • Analýza rizikových oblastí a příležitostí pro daňové úspory
 • Vyhotovení detailní zprávy s komentářem k daňovému přiznání a ke zjištěným daňovým rizikům; doporučení k minimalizaci rizik a daňové optimalizaci

Mezinárodní zdanění a daňové plánování

 • Posouzení daňových aspektů přeshraničních transakcí
 • Mezinárodního zdanění a daňové plánování včetně strukturování financování
 • Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění a komunitárního práva
 • Problematika převodních cen

 Fúze a akvizice

 • Strukturování akvizic, fúzí a jiných forem přeměn společností a jejich daňová optimalizace
 • Prověření daňových záležitostí v rámci due diligence
 • Sestavení zahajovacích rozvah
 • Asistence při plnění daňových povinností v souvislosti s procesem fúze nebo jiné přeměny

Zdanění zaměstnanců

 • Daňová optimalizace odměňování zaměstnanců a členů statutárních orgánů
 • Komplexní poradenství při vysílání zaměstnanců do zahraničí a ze zahraničí a ošetření zdaňování vyslaných zaměstnanců
 • Příprava resp. revize relevantních smluv
 • Poradenství v oblasti sociálního a zdravotního pojištění
 • Kompletní mzdová agenda zaměstnanců

Zastupování před správcem daně

 • Zastupování při daňových kontrolách, v řízení o opravných prostředcích a v jiných daňových sporech
 • Žádosti o závazné posouzení a o daňové úlevy
 • Registrace k daním a její změny, plnění oznamovacích povinností