Audit

Audit

  • Ověření (audit) výroční zprávy a účetní závěrky dle českých účetních předpisů a IFRS
  • Ověření koncernových závěrek, podkladů pro koncernové závěrky (Reporting package) dle českých účetních předpisů, IFRS, US-GAAP, německých a rakouských předpisů
  • Ověření mimořádných a mezitímních závěrek při přeměnách
  • Finanční due diligence
  • Ověřování čerpání dotací, plnění kvalifikačních předpokladů / parametrů uchazečů o dotace
  • Prověrky finančních informací

Veškeré služby jsou poskytovány dle Mezinárodních standardů pro audit (ISA), Mezinárodních standardů pro prověrky (ISRE), Mezinárodních standardů pro ověřovací zakázky (ISAE) a Mezinárodních standardů pro související služby (ISRS).