Poutní místo Panny Marie

Poutní místo Panny Marie Vítězné v Praze na Bílé Hoře

Barokní areál se v roce 1990 se vrátil do správy benediktinů, bohužel ale v žalostném stavu, který se během následujících let nepodařilo zlepšit – s výjimkou interiérů kostela. Proto se v roce 2011 místní farní společenství ve spolupráci se sestrami benediktinkami a s podporou benediktinů z blízkého Břevnovského kláštera rozhodlo udělat vše pro jeho záchranu. Cílem této akce je obnova a úprava areálu tak, aby se mohl znovu naplno otevřít veřejnosti.

Proto byla vypracována studie ,,Projektu rehabilitace poutního místa P. Marie Vítězné na Bílé Hoře” a na základě této studio bude žádáno o grant Finanční mechanismy EHP/Norsko – tzv. Norské fondy.

Naše společnost tento projekt finančně podpořila.