Roman Knedlhans

Roman Knedlhans

Roman Knedlhans

advokát, partner

Studium

  • Západočeská univerzita, Plzeň, právnická fakulta
  • Západočeská univerzita, Plzeň, ekonomická fakulta
  • Manchester University, School of Law, Velká Británie

Praxe

  • Ministerstvo obrany ČR, legislativně-právní odbor, Praha
  • Kocián Šolc Balaštík, Praha
  • Alfery Hrdina Advokáti, Praha

Specializace

  • právo společností a obchodní právo, civilní právo, smluvní právo, právo nemovitostí, pracovní právo

Jazykové znalosti

  • čeština
  • angličtina
  • němčina

Telefon: +420 221 111 777
E-mail: roman.knedlhans@alferypartner.com