Nadační fond Sluníčko pro děti

Nadační fond Sluníčko pro děti

logo_slunicko

„Nepomáhají slova, ale činy“ – podle této zásady se na jaře 2008 manažeři společnosti E.ON Czech Lorenz Pronnet, Eckart Baum a Magnus Alexander Brandau rozhodli založit nadační fond na podporu znevýhodněných dětí, v říjnu téhož roku se k zakladatelům nadace připojila i Jana Alfery, jednatelka společnosti WTS Alfery s. r. o. Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře. To jsou děti.“ Tak zní krédo zakládajících členů.

24. září 2008 byl nadační fond „Sluníčko pro děti“ oficiálně zapsán do nadačního rejstříku ČR.

Na rozdíl od mnoha jiných podobných nadací je cílem tohoto nadačního fondu podporovat konkrétní nemocné, tělesně nebo duševně postižené děti a děti ze sociálně slabých poměrů, zejména jejich začlenění do společnosti. Dosud jsme shromáždili 200 000,- EUR, které jsme beze zbytku rozdělili mezi přibližně dvě stě rodin.

Nadaci naleznete na internetových stránkách www.slunickoprodeti.eu.

Účet nadačního fondu „Sluníčko pro děti“: 1002602843/2700, vedený u UniCredit Bank Česká republika a.s. Nadační fond Sluníčko pro děti.