Štiřínské rozhovory

Štiřínské rozhovory

Tyto rozhovory pořádá Nadace Konrada Adenauera a Česko-německá obchodní a průmyslová komora od r. 1998. Dle místa konání zpočátku pod názvem Krušovické rozhovory, od r. 2009 jako Štiřínské rozhovory.

Jejich cílem je přispívat k výměně pohledů mezi zástupci politiky a ekonomiky z České republiky a Německa a podpora podnikání malých a středních firem. Na tuto akci bývají zváni především politici, podnikatelé, akademici a novináři z České republiky a z Německa.

Naše společnost již několikrát finančně podpořila konání této akce.