Blog

News 4/2019

Vznik stálé provozovny při poskytování služeb

Milí čtenáři,

na závěr léta jsme si pro Vás připravili stručné upozornění na zajímavý rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 103/2018-46 na téma vzniku stálé provozovny při poskytování služeb z titulu závislého zástupce.

Riziko vzniku stálé provozovny pociťuje mnoho zahraničních podniků, které působí v České republice. Jedním z důvodů vzniku stálé provozovny je existence závislého zástupce zahraničního podniku v tuzemsku.

V posuzovaném případě nejprve správce daně a následně rovněž krajský soud rozhodl o tom, že německému daňovému rezidentovi vznikla v České republice stálá provozovna. Důvodem byl smluvní vztah s nespřízněnou českou společností, jež poskytovala různé administrativní služby.

Pokud by tento přístup potvrdil Nejvyšší správní soud („NSS“), znamenalo by to vznik stálé provozovny v tuzemsku pro tisíce zahraničních daňových rezidentů, kteří v České republice využívají administrativní a jiné služby od českých společností.

NSS se ovšem s názorem správce daně a podřízeného krajského soudu naprosto neztotožnil a jednoznačně prohlásil, že česká společnost je nezávislým (nikoliv závislým) zástupcem německého daňového rezidenta.

V této souvislosti NSS uvedl s odkazem na komentář k modelové smlouvě OECD o zamezení dvojího zdanění nejdůležitější kritéria pro posouzení, zda je určitý zástupce závislý či nezávislý:

  • Nezávislý zástupce zpravidla nebude podléhat významné kontrole, co se týče způsobu, jakým práci pro podnik vykonal.
  • Rovněž nebude nezávislý zástupce podléhat detailním instrukcím ze strany podniku ohledně způsobu, jak má činnost provádět.
  • Známkou nezávislosti je rovněž skutečnost, že zastoupený spoléhá na zvláštní dovednosti a znalosti zástupce (např. jazykové).
  • Dalším kritériem je, zda je podnikatelské riziko neseno zástupcem, či podnikem samotným. Například je-li odměna zástupce stanovena podle jednotlivých úkonů služeb a pravidelně fakturována, můžeme hovořit o jeho nezávislosti.
  • Dalším faktorem je počet zastoupených, které zástupce reprezentuje. Nezávislost je méně pravděpodobná, pokud jsou činnosti zástupce vykonávány výhradně nebo téměř výhradně pouze pro jeden podnik.

NSS současně zdůraznil, že při posuzování otázky (ne)závislosti zástupce je nutné zohlednit všechny skutečnosti a okolnosti.

Věříme, že Vás náš krátký příspěvek zaujal. V případě, že potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme posoudit míru rizika vzniku stálé provozovny v České republice, a to nejenom z titulu závislého zástupce.