Blog

News 3/2021

Novela daňového řádu

Od 1. ledna 2021 nabyla účinnost novela daňového řádu. Podle důvodové zprávy k zákonu by těžištěm navrhovaných změn měly být následující tematické celky:

  1. podpora elektronizace
  2. zjednodušení kontrolních postupů
  3. revize sankčního systému
  4. vracení daňového odpočtu.

Níže se stručně podíváme na nejzajímavější změny v jednotlivých oblastech.

Podpora elektronizace

Portál MOJE daně má daňovým poplatníkům přinést nejen možnost elektronické komunikace se správcem daně, ale i přehled jejich daňových povinností.

Aby byly daňové subjekty motivovány novou elektronickou komunikaci využívat, mohou ti, kdo daňové přiznání podají elektronicky, využít o 1 měsíc delší lhůtu k podání ročního daňového přiznání.

Zjednodušení kontrolních postupů

Daňovou kontrolu je možné nově zahájit a ukončit korespondenčně, nikoliv osobně jako doposud.

Revize sankčního systému

Novela přináší kompletní revizi ustanovení o úrocích. Došlo k následujícím změnám:

  • Snížení úroku z prodlení z původních repo sazba + 14 procentních bodů na repo sazba + 8 procentních bodů.
  • Snížení úroku z posečkání na ½ úroku z prodlení.
  • Snížení úroku z vratitelného přeplatku z původních repo sazba + 14 procentních bodů na repo sazba + 8 procentních bodů.
  • Úrok z nesprávně stanovené daně nově odpovídá úrokům z prodlení.
  • Úrok z daňového odpočtu se mění z repo sazba + 2 procentní body na ½ úroku z prodlení.

Novela zkracuje toleranční lhůtu 5 dnů na 3, tak že úroky z prodlení budou počítány již od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně do dne její platby. Zároveň však novela zvyšuje minimální částku pro vznik úroků z prodlení, a to z 200 Kč na
1 000 Kč.

Novela zavádí možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, což dříve nebylo možné.

Záloha na nadměrný odpočet

Novela zavádí institut zálohy na nadměrný odpočet DPH. Ten bude využit v případě, kdy finančnímu úřadu vzniknou pochybnosti jen ohledně části odpočtu. Nespornou část nadměrného odpočtu je možné vyplatit formou zálohy, pokud bude vyšší než 50 tis. Kč.

Lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu zůstává 30 dní. 

Neváhejte se na nás prosím obrátit v případě nejasností nebo dalších dotazů.

Tým WTS Alfery