Blog

News 4/2018

První číslo WTS Tax Bridge: Problematika stálých provozoven ve střední a východní Evropě

Rádi bychom Vám představili první vydání WTS Tax Bridge, newsletteru pro střední a východní Evropu.

Čtvrtletník WTS Tax Bridge bude přinášet zajímavá daňová i další právní témata z pohledu různých zemí tohoto regionu.

Do aktuálního vydání přispěli kromě naší země autoři z Běloruska, Maďarska, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny.

První číslo se věnuje otázce stálých provozoven z hlediska daně z příjmů nebo DPH.

Příští vydání se bude zabývat problematikou založení obchodní korporace v zemích střední a východní Evropy.

Podzimní číslo přinese národní odchylky od evropské směrnice o DPH.

Aktuální vydání našeho „Daňového mostu“ naleznete v příloze.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Váš WTS Alfery tým