Blog

News 21/2020

Daňové úlevy pro maloobchod a služby

V návaznosti na uzavření většiny obchodů i provozoven poskytujících služby publikovalo Ministerstvo financí několik daňových úlev. Rádi bychom Vás s nimi stručně seznámili.

Jakých daní se úlevy týkají?

Daň z přidané hodnoty

Vybraným plátcům DPH se promíjí úrok z prodlení vzniklý za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020 (u měsíčních plátců), resp. za třetí čtvrtletí 2020 (u čtvrtletních plátců). K úhradě dlužné daně ovšem musí dojít nejpozději do konce roku 2020.

Současně je třeba v řádných lhůtách podávat přiznání k DPH i kontrolní hlášení, neboť k prominutí pokut za jejich opožděné podání nedochází.

Daň z příjmů právnických i fyzických osob

Níže uvedeným poplatníkům se promíjí zálohy na daň z příjmů se splatností od 15. října 2020 do 15. prosince 2020.

Daň silniční

Dotčeným subjektům se promíjejí veškeré zálohy na daň silniční se splatností v roce 2020.

Na koho se úlevy vztahují?

Shora uvedené daňové úlevy se týkají subjektů, jejichž převažující část příjmů pochází z maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách, které byly vládou od 22. října 2020 zakázány.

Jak o úlevu požádat?

Nárok na zmíněné úlevy prokáže daňový subjekt podáním oznámení svému finančnímu úřadu, například e-mailem. Oznámení je k dispozici na webových stránkách Finanční správy.

Neváhejte se na nás prosím obrátit v případě nejasností nebo dalších dotazů.

Tým WTS Alfery