Blog

News 10/2017

Jak efektivně využívat umělou inteligenci v daních

Žijeme v postmoderní době, která se mimo jiné vyznačuje zaváděním stále modernějších technologií a umělé inteligence do všech oborů lidské činnosti. Proč by měly stát daně stranou? Jestliže jindy zdrženlivá státní správa učinila obrovský pokrok v elektronizaci komunikace s daňovými subjekty a kontrol podání, neměli bychom ani my, daňové subjekty a jejich daňoví poradci, zůstávat pozadu.

V tomto vydání news bychom Vám rádi představili činnost, která se možná u kanceláří poskytujících daňové, účetní a právní poradenství nepředpokládá. Jedná se o specializované oddělení WTS Global se sídlem v Regensburgu (Německo), které se zabývá vývojem IT nástrojů pomáhajících daňovým subjektům v různých oblastech interního řízení daňové problematiky.

Jak to všechno začalo …

Původní zaměstnanci oddělení vyvíjejících zmíněné IT nástroje přešli do WTS Global z významné mezinárodní společnosti se sídlem v Německu, registrované k DPH v různých členských zemích Evropské unie. V této společnosti se objevila poptávka po programu, který by pomáhal identifikovat potenciální chyby v přiznáních k dani z přidané hodnoty ve státech, v nichž byla společnost registrována k DPH.

Program byl dokončen již ve WTS Global. V průběhu testování programu u zadavatele se jako nejefektivnější řešení ukázalo vnoření programu, který nazvali „VAT Tool“, do účetního softwaru používaného zadavatelem.

Po zavedení programu zadavateli a jeho úspěšném několikaměsíčním používání se WTS Global rozhodla nabídnout program všem svým klientům. Program je možno zavést pouze v účetním softwaru SAP. V současné době je program uzpůsoben pro většinu daňových systémů západní a střední Evropy.

Úspěchem nic nekončí!

Po úspěšném zavedení VAT Tool a jeho využívání klienty se zaměstnanci vývojového oddělení WTS Global rozhodli identifikovat další potřeby klientů v oblasti administrativy spojené s daňovou problematikou. Během několika málo měsíců tak vyvinuli další programy, které pomáhají klientům například

  • s kontrolou platnosti daňového identifikačního čísla obchodního partnera (VAT ID Check);
  • s přípravou e-mailu informujícího dodavatele o odmítnutí jeho faktury, např. z důvodu chyby v identifikaci odběratele (Vendor Messaging Tool);
  • s identifikací účtu daně z přidané hodnoty při účtování každé účetní položky (Teasy Tool).

Mnozí klienti, zejména z německy mluvících zemí, projevili o programy zájem a v současné době je u většiny z nich zaváděno více programů současně. Programy jsou dostupné ve více jazykových mutacích, aby mohly být nabízeny ve všech zemích Evropské unie.

Co bude dál?

IT oddělení WTS Global zabývající se vývojem programů pomáhajících klientům v daňové oblasti má v úmyslu i nadále pokračovat v započaté práci. Vzhledem ke zkušenostem, které během tvorby výše popsaných programů získalo, je připraveno vytvořit jakýkoliv program pro kteréhokoliv klienta na míru či zpracovat obecný požadavek, z nějž by mohl vzejít další obecný program využitelný více klienty.

V případě, že identifikujete potřebu či možnost využít umělou inteligenci pro zpracování velkého objemu dat či jakékoliv interní kontroly, neváhejte se na nás prosím obrátit. Předáme Váš kontakt IT oddělení WTS Global či jinak zprostředkujeme komunikaci, aby bylo maximalizováno využití potenciálu, který nám již nyní nabízejí moderní technologie a který bude dozajista v budoucnu dále rozvíjen.