Blog

News 6/2019

Start poslední vlny EET a snížení DPH u vybraných plnění

Prezident podepsal vládní novelu zákonu, která přináší závěrečné rozšíření elektronické evidence tržeb (EET). K náběhu třetí a čtvrté fáze elektronické evidence tržeb dojde k 1. květnu 2020.

Co už známe z předešlých etap EET:

 • Stejně jako u prvních dvou vln získají fyzické osoby (podnikatelé), kterým vznikla povinnost evidovat tržby, možnost uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to až ve výši 5000,- Kč.
 • Kromě běžného režimu on-line evidence tržeb bude stejně jako v minulosti pamatováno také na způsob evidence při dočasném výpadku internetového připojení (možnost zaslat účtenku do 48 hodin).
 • Opět bude na základě žádosti umožněn zjednodušený off-line režim evidence pro případ objektivní dlouhodobé nemožnosti evidovat běžným způsobem.

Co je nového u EET:

 • Třetí a čtvrtá fáze EET zavádí jako novinku možnost využití papírové formy EET pro drobné podnikatele. Speciální režim bude umožněn živnostníkům, neplátcům DPH, s hotovostními příjmy do 600 tis. Kč ročně a s maximálně 2 zaměstnanci. Drobní živnostníci si tak mohou zvolit, zda budou tržby evidovat on-line nebo využijí nově zavedenou papírovou formu evidence. V takovém případě jednou za čtvrt roku zašlou na finanční úřad formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a stornovaných dokladů. Jako doklad pro zákazníky jim poslouží papírové paragony vydané zdarma finanční správou.
 • Do poslední fáze EET v podstatě spadá veškeré ostatní podnikání, u kterého povinnost evidence nevznikla v rámci první a druhé vlny. Do třetí vlny lze zařadit zejména svobodná povolání, dopravu, zemědělství, některé výrobní a řemeslnické obory. Do čtvrté fáze jsou zařazeny zejména vybraná řemesla a výroba.
 • Prodej vánočních kaprů v období od 18. do 24. prosince, sociální služby, předplacené karty telekomunikačních služeb, hazardní hry, obchodní letecká doprava a nevidomí poplatníci dostali automatickou výjimku z evidence EET.

Spolu s vládní novelou zákona o EET došlo i k přeřazení některých plnění do snížené sazby DPH ve výši 10 %. Mělo by se jednat o následující zboží a služby:

 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva,
 • vodné a stočné
 • služby čištění vnitřních prostor a služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol
 • kadeřnické a holičské služby,
 • půjčování nebo nájem knih,
 • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • knihy, e-knihy a audioknihy.

Ke snížení DPH dojde ve stejném okamžiku jako k náběhu poslední vlny EET, tj. k 1. květnu 2020.