Blog

News 2/2018

Změna zákona o EET

Na návrh skupiny poslanců rozhodl Ústavní soud o zrušení některých ustanovení zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Rádi bychom Vás seznámili s hlavními změnami a s očekávanými kroky zákonodárce.

Co se změní a od kdy?

Předmětem EET nebudou tržby prováděné bezhotovostně

S účinností od 1. března 2018 nebudou v rámci EET evidovány platby kartou. Podle vyjádření ministerstva financí ovšem nemusí obchodníci v této souvislosti měnit své IT systémy, neboť jim nic nebrání i nadále evidovat také platby kartou a zákazníkům vydávat účtenky.

Účtenky nebudou obsahovat DIČ prodejce

Rovněž s účinností od 1. března 2018 nemusí účtenky obsahovat DIČ prodejce. Chtěli bychom ovšem upozornit, že povinnou náležitostí vystavených daňových dokladů pro účely DPH je i nadále DIČ prodávajícího.

Dojde ke zrušení, resp. k odkladu zavedení 3. a 4. fáze EET

V přehledné tabulce nejprve uvádíme původní harmonogram zavedení EET:

Fáze Účinnost od Činnosti
1. 1. 12. 2016 ubytovací a stravovací služby
2. 1. 3. 2017 maloobchod a velkoobchod
3. 1. 3. 2018 všechny ostatní činnosti kromě vybraných řemesel a výrobních činností
4. 1. 6. 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti

V této podobě ovšem EET nebude zavedena, neboť Ústavní soud rozhodl o zrušení její 3. a 4. fáze. Ta se týká přibližně 300 tisíc podnikatelů. Naopak první dvě fáze, které dopadají na více než 150 tisíc subjektů, zůstávají nadále beze změn.

Ústavní soud zrušil 3. a 4. fázi EET s odůvodněním, že zákonodárce musí při zavádění jakékoli plošné regulace zvážit předem její dopady, neboť rčení, že „při kácení lesa létají třísky“, pro regulační opatření v právním státě nemá místo.

Vláda nebude moci vydávat nařízení k provádění zákona o EET

Podle Ústavního soudu je třeba změny EET provádět výhradně formou zákona. Vláda proto již nebude moci vydávat nařízení, jimiž lze některé tržby vyloučit z evidence úplně, jiné tržby vyloučit dočasně a některé tržby evidovat ve zjednodušeném režimu.

V této souvislosti bylo rovněž zrušeno již vydané a účinné nařízení vlády o vyloučení tržeb pro těžce zrakově postižené osoby (trvalé vyloučení) a prodejce ryb během vánočních svátků (dočasné vyloučení). Účinnost této změny nastane až od 1. ledna 2019.

Co bude následovat?

Očekává se, že ministerstvo financí vypracuje návrh novely zákona o EET, který má předložit do konce února 2018 k projednání vládě.

Návrh novely zákona o EET sice nebyl dosud zveřejněn, jeho obsahem by ovšem podle našich informací měly být následující body:

  1. nový harmonogram zavedení 3. a 4. fáze EET,
  2. přesunutí nařízení vlády o vyloučení některých tržeb do zákona,
  3. zavedení vyloučení dalších tržeb.

O dalším vývoji Vás budeme informovat. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Váš WTS Alfery tým