Blog

News 7/2021

Novela DPH ohledně e-commerce nabyla účinnosti

V červnu 2021 jsme Vás v našich News č. 6 informovali, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH.

Účinnost novely měla nastat již od 1. července 2021 tak, jak to požadovala příslušná evropská směrnice.

Následně se ovšem legislativní proces zkomplikoval. Novela byla publikována ve Sbírce zákonů až 30. září 2021 a nabyla účinnosti od 1. října 2021.

Pro přechodné období od 1. 7. do 30. 9. 2021 mohli plátci daně využít tzv. přímého účinku směrnice a aplikovat pravidla definovaná v evropském předpisu.

Této možnosti využila podle našich informací drtivá většina daňových subjektů. Hlavním důvodem je skutečnost, že ve všech ostatních zemích EU byla příslušná pravidla změněna již od 1. 7. 2021 a nebylo dost možné nadále aplikovat původní postupy.

Nyní je ovšem český zákon o DPH již v souladu s příslušnou evropskou směrnicí.

Dovolujeme si připomenout, že hlavní změny se týkají těchto oblastí:

Prodej zboží na dálku (dříve zasílání zboží)

Původní limit pro dodání zboží koncovým zákazníkům do jiných zemích EU prostřednictvím e-shopu byl 35 000 EUR nebo 100 000 EUR a počítal se pro každou zemi zvlášť. Nyní platí jediný limit 10 000 EUR ročně pro všechny státy EU dohromady. Velice rychle tak dojde k překročení limitu s povinností registrace k DPH v ostatní zemích EU (viz ale níže).

Rozšíření režimu jednoho správního místa (One-Stop-Shop)

Současně ovšem evropská směrnice, resp. novela zákona o DPH přináší rozšíření možnosti využití jednoho správního místa (One-Stop-Shop = OSS). Zaregistruje-li se e-shop do OSS v České republice, bude odvádět DPH ze všech zásilek do ostatních zemí EU v České republice ve formě speciálního přiznání k DPH, a současně se nebude muset registrovat k DPH v žádném jiném státě EU. Této možnosti lze využít i při dovozu zásilek do hodnoty 150 EUR.

Zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží nízké hodnoty

V případě dovozu zásilek do hodnoty 22 EUR se ruší osvobození od DPH. Nově tedy podléhají DPH.

Pokud se Vás shora uvedené změny týkají, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Váš tým WTS Alfery