Blog

News 22/2020

Aktuální změny v programu Antivirus

V zájmu podpory zaměstnavatelů při probíhající koronavirové krizi vláda rozhodla o pokračování programu Antivirus, resp. některých jeho režimů, prozatím do konce roku 2020. S prodloužením jsou spojeny též některé změny, které bychom Vám tímto chtěli stručně představit.

Režim A

Vláda České republiky schválila dne 14. října 2020 prodloužení Režimu A do 31.12.2020, kdy mohou zaměstnavatelé obdržet příspěvek na výdaje vzniklé v říjnu, listopadu a prosinci 2020. Příspěvek se poskytuje na náhradu mzdy vyplacenou zaměstnanci z důvodu nařízení karantény dle § 192 zákoníku práce, resp. izolace. Výše příspěvku v Režimu A se nemění a zůstává na 80 % náhrady mzdy (a odpovídající výše odvodů), a je omezena maximální výší 39.000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Režim A mohou využít též zaměstnavatelé, u kterých zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele či jeho významného omezení, pokud k němu došlo přímo na základě opatření příslušných orgánů. V takovém případě však může zaměstnavatel využít při splnění podmínek nového zvýšeného příspěvku v Režimu Antivirus Plus.

Režim Antivirus Plus (Režim A Plus)

Tento nově zaváděný režim se týká pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen na základě krizových opatření vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví.

Ministerstvo práce a sociálních věcí doposud zveřejnilo tyto parametry Režimu Antivirus Plus:

 • Příspěvek má náležet ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy (a odpovídající výše odvodů),
 • Maximální výše činí 50.000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.
 • Příspěvek se má vztahovat na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020 (včetně).
 • Velmi důležité je, že pro tento režim budou platit některé dodatečné přísnější podmínky, jejichž splnění bude muset zaměstnavatel před podáním žádosti ověřit.
 • Zaměstnavatel nebude smět o příspěvek v Režimu A plus požádat, pokud překročí omezení veřejné podpory podle bodu 3.1 tzv. Dočasného rámce EU, který omezuje veřejné podpory státu soukromým podnikatelům (a který mj. stanoví limit ve výši 800 000 EUR pro veškerou veřejnou podporu, kterou smí podnikatel obdržet).
  • Dále bude mimo jiné stanovena podmínka, že k 31.12.2019 nesměl být zaměstnavatel podnikem v obtížích dle definice Evropské komise.
  • Podrobné znění podmínek Režimu Antivirus Plus bude ještě stanoveno.
  • Ministerstvo uvádí, že pokud zaměstnavatel nebude moci z výše uvedených důvodů žádat o příspěvek v rámci Režimu A Plus, může nadále při uzavření provozu na základě státních opatření žádat o příspěvek v Režimu A.

  Režim B

  Dne 26. října 2020 vláda navázala prodloužení Režimu B rovněž do 31. 12. 2020, a to za stejných podmínek jako doposud. Výše podpory zůstává ve výši 60 % náhrady mzdy (a odpovídající výše odvodů), maximálně 29.000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. Příspěvek se vztahuje na náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce.

  V návaznosti na výše uvedené změny bude v nejbližší době aktualizován Manuál pro zaměstnavatele týkajíc se Programu Antivirus a jeho režimů A a B. Doporučujeme tedy sledovat webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus).

  Režim C – zatím bez prodloužení

  Takzvaný „Režim C“, který spočíval v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění a týkal se společností do 50 zaměstnanců, pokrýval období června, července a srpna 2020. O jeho případném znovuzavedení prozatím nebylo rozhodnuto.

  V případě potřeby jsme připraveni Vám poskytnout naši podporu ohledně programu Antivirus.