Blog

News 19/2020

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí konečně zrušena

Vláda schválila zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí již 30. dubna 2020, ale teprve 25. září 2020 vstoupilo v platnost. Pozitivně vnímané zrušení daně je spojeno se změnami v zákoně o daních z příjmů, které jsou naopak v neprospěch poplatníků.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Koupě nemovité věci doposud podléhala dani z nabytí nemovitých věcí, kterou hradí kupující. Sazba daně činila 4 % a nejčastěji se počítala z dohodnuté smluvní ceny, čímž zvyšovala cenu prodávané nemovité věci.

Zrušení daně je koncipováno z časového hlediska poněkud netradičně, neboť se na základě přechodných ustanovení vztahuje již na nemovité věci, u kterých byla změna vlastnictví v katastru nemovitostí provedena 1.12.2019 a později.

Na převody nemovitých věcí od prosince 2019 do srpna 2020 se vztahoval generální pardon ministryně financí na podávání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a placení této daně. Kdo tohoto pardonu využil, tak již nemusí činit žádné další kroky. Kdo však daň uhradil, může nyní požádat o vrácení daně, a to formou žádosti o vrácení přeplatku na dani.

Prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovité věci

Novela přináší prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, neurčených k vlastnímu bydlení, a to z 5 na 10 let (původní ministerský návrh počítal s prodloužením na 15 let). Prodloužení lhůty by se mělo týkat prodejů nemovitostí nabytých po 1. lednu 2021. Prodloužení lhůty tak postihne kromě nemovitých věcí držených jako investice zejména prodeje rekreačních objektů nebo nemovitých věcí držených pro účely bydlení členů širší rodiny.

Osvobození zůstane i při nedodržení lhůty zachováno, pokud prodávající využije prostředky získané z prodeje na obstarání vlastní bytové potřeby.

U nemovitých věcí nabytých před 1. lednem 2021 se uplatní při jejich prodeji stávající pětiletá lhůta pro osvobození.

Odpočet úroků z hypotéky

Novela dále přichází se snížením maximální částky pro odečet úroků z nově uzavíraných hypotečních úvěrů a jiných úvěrů na financování bytové potřeby (např. úvěrů ze stavebního spoření) u nemovitých věcí nabytých od 1.1.2021 a to ze 300 tis. Kč na 150 tis. Kč za rok.

Úroky z již uzavřených smluv, a i těch nově uzavřených, jimiž dojde pouze k refinancování stávajícího hypotečního úvěru, si budou moci poplatníci i nadále odečítat od základu daně v původním limitu 300 tis. Kč za rok.

V případě konkrétních dotazů se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám kdykoliv rádi k dispozici.

Tým WTS Alfery