Blog

News 15/2017

Skvělé umístění WTS Alfery v přehledu hodnocení „World Transfer Pricing“

Převodní ceny (transfer pricing) jsou v posledních letech jednou z nejvýznamnějších oblastí, na kterou se zaměřují finanční správy jednotlivých zemí, včetně České republiky. Současně jde o jednu z nejkomplikovanějších oblastí, kde nestačí pouhá znalost daňových předpisů.

Firmy proto většinou hledají pomoc u daňových specialistů.

Pro usnadnění výběru vhodné poradenské kanceláře bylo pod názvem „World Transfer Pricing“ publikováno jejich hodnocení.

Velice rádi bychom Vám oznámili, že kancelář WTS Alfery dosáhla v tomto ratingu výborného hodnocení.

Každá kancelář prochází náročným procesem, kdy předkládá detailní popis významných transakcí včetně jejich objemu. Poté následuje rozhovor s partnery
kanceláře a s e z ástupci k lientů, k teří j sou s jejich souhlasem uvedeni v přehledu transakcí.

V hodnocení jsou uvedeny pouze kanceláře, které splnily všechny požadované předpoklady.

Rating „World Transfer Pricing“ byl publikován knižně a současně je k dispozici na této webové adrese:
http://www.worldtransferpricing.com/Czech-Republic/