Blog

News 5/2020

Rozšíření nákazy koronaviru Covid-19 a zavedení preventivních opatření je pro občany i podnikatele zcela novou situací, se kterou není lehké se vyrovnat. Snažíme se Vám proto přehledně poskytnout aktuální novinky mající vliv na daňové povinnosti, úlevy či platby.

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ

Dne 25. března 2020 byl schválen zákon, který odpouští platby povinného sociálního a zdravotního pojištění všem OSVČ, a to za období od března do srpna 2020. Již eventuálně uhrazená záloha za březen bude automaticky považována za předplacenou zálohu na měsíc září.

OSVČ, které mají platit zálohy v minimální výši (u sociálního pojištění částka 2 544 Kč při hlavní činnosti nebo 1 018 při vedlejší činnosti a u zdravotního pojištění částka 2 352 Kč), mají prominutu celou výše zálohy.

OSVČ, které mají platit zálohy vyšší, než jsou minimální zálohy, nemusí v tomto období také platit žádnou zálohu. Při podání přehledu za rok 2020 pak zpětně doplatí pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší zálohy, kterou měly v období březen až srpen odvádět.

Šestinásobek minimální výše záloh je prominut automaticky ze zákona. Zároveň jde o definitivní prominutí, tj. nebude se již nikdy doplácet. Přesto se těchto 6 měsíců bude započítávat pro důchodové nároky jednotlivých podnikatelů.

Daň z příjmů

Dne 24. března 2020 zveřejnilo Ministerstvo financí tzv. liberační balíček II, na základě kterého se fyzickým i právnickým osobám promíjí červnová záloha na daň z příjmů.  O prominutí zálohy není třeba žádat, dojde k němu automaticky.

Prominutí se však netýká nedávno splatné zálohy na daň z příjmů k 15. březnu 2020. Tuto zálohu je možno snížit nebo stanovit ve výši nula jen na základě individuální žádosti, kterou poplatník daně odůvodní v návaznosti na epidemii koronaviru Covid-19. Žádost v současné době nepodléhá správnímu poplatku a je možno ji podat i zpětně. Pokud finanční úřad žádosti vyhoví, dříve zaplacenou zálohu pak vrátí. V případě zájmu Vám v této záležitosti budeme rádi nápomocni.

Zároveň připomínáme, že přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob za rok 2019 je dle liberačního balíčku I možné předložit finančnímu úřadu až do 1.7.2020, aniž by se poplatník daně vystavoval sankcím za pozdní podání přiznání či pozdní platbu daně. O této skutečnosti jsme Vás informovali v News 2/2020.

V této souvislosti dodáváme, že i přehledy na zdravotní pojištění a sociální pojištění OSVČ je možné bez sankcí podat až do 3. srpna 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek sociálního pojištění, bude mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu. Doplatek pojistného na zdravotní pojištění je pak třeba doplatit do 8 dnů po podání přehledu, aby nebyla vyměřena sankce za pozdní platbu.

Zpětný odečet daňové ztráty roku 2020

Liberační balíček II přinesl novinku v podobě institutu „loss carryback“. Tato možnost představuje zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020 oproti základu daně za rok 2018 a 2019.

Zpětné uplatnění ztráty provede poplatník daně formou dodatečného daňového přiznání, kdy oproti kladnému základu daně za roky 2018 a 2019 uplatní ztrátu roku 2020. Finanční úřad pak vrátí přeplatek na dani z příjmů.

Opatření je možné realizovat až po podání daňového přiznání roku 2020, ve kterém bude vykázána ztráta, tj. nejdříve na počátku roku 2021.

Odklad EET

Vláda na základě liberačního balíčku II dočasně ruší povinnosti elektronicky evidovat tržby pro podnikatele spadající do všech fází EET. Platnost opatření je po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců.

Od 1. května 2020 měla odstartovat třetí a čtvrtá fáze EET, do níž měly být zahrnuty všechny zbývající profese Začátek povinnosti se pro ně tedy odkládá.

Ošetřovné

Od března 2020 až do ukončení platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19 se mění podmínky nároku na ošetřovné.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i osoby, které z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti. Novinkou je vyplácení ošetřovného nejen zaměstnancům, ale i OSVČ.

Nově se také dvě pečující osoby mohou střídat v péči, a to i opakovaně. Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

Pro doložení nároku na ošetřovné je nutno získat potvrzení odpovídajícího zařízení. Pečující osoba toto potvrzení podepíše a předá svému zaměstnavateli. Po skončení každého kalendářního měsíce je nutno vyplnit Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, v němž se uvedou dny, kdy osoba o dítě či hendikepovaného pečovala.

Zaměstnavatel do tiskopisu doplní další rozhodné skutečnosti a odešle jej příslušné správě sociálního zabezpečení.

Pro odesílání formulářů a potvrzení zaměstnancem zaměstnavateli postačí skeny či fotografie zaslané e-mailem.

Pro osoby samostatně výdělečně činné platí obdobná pravidla jak pro zaměstnance. Příspěvek ve výši 424,- Kč za den bude vyplácet příslušný živnostenský úřad, a to na základě čestného prohlášení.

Neváhejte nás kontaktovat s konkrétními otázkami, jsme vám kdykoli k dispozici.

Váš tým WTS Alfery