Blog

News 8/2018

Podzimní vydání WTS Tax Bridge: Odlišnosti od společného systému DPH v zemích střední a východní Evropy

wts CEE tax bridge 3/2018 Autumn

DPH je nejvíce harmonizovanou daní v rámci Evropské unie. Přesto v jednotlivých členských státech existují odchylky od společného systému DPH.

V drtivé většině případů se ovšem jedná o výjimky, které evropská směrnice o DPH umožňuje zavést.

Mnoho rozdílů nalezneme v oblasti přenesené daňové povinnosti, ale především v podobě nástrojů, které mají pomoci bojovat s daňovými úniky.

Věděli jste například, že:

  • V Maďarsku existuje povinnost hlásit on-line údaje o vystavených fakturách?
  • Na Slovensku byl institut kontrolního hlášení zaveden již v roce 2014?
  • V Rumunsku je zamítnuta registrace k DPH žadatele, který získá méně než 51 bodů ze 100 možných?

Podrobnosti k uvedeným i dalším tématům v sedmi členských státech EU a dvou nečlenských naleznete v přiloženém vydání našeho „Daňového mostu“.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Váš WTS Alfery tým