Blog

News 13/2017

CbCR poprvé v České republice

Jak jsme již informovali v předchozích vydáních news, bude letos poprvé nutno předložit správci daně tzv. „Zprávu podle zemí“ (Country-by-Country Reporting, dále také „CbCR“). Níže uvádíme konkrétní informace, které by měly pomoci získat základní přehled v dané problematice.

Co?

Ačkoliv by se mohlo zdát, že zodpovězení této otázky je nasnadě, není tomu tak. Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní zavádí dva pojmy – oznámení a ohlášení. Zatímco oznámení v sobě zahrnuje i zmiňovanou zprávu podle zemí, ohlášení má pouze informativní charakter. Správci daně se prostřednictvím ohlášení sděluje, která entita je povinna podat CbCR.

Kdo?

Jestliže příjmy skupiny podniků přesáhly v roce 2015 částku 750 mil. EUR, je nutno za rok 2016 předložit správci daně CbCR. Zprávu podle zemí předkládá zpravidla pouze reportující společnost skupiny. Ostatní entity správci daně prostřednictvím ohlášení identifikují reportující společnost skupiny, která bude předkládat CbCR.

Kdy?

Ohlášení je nutno předložit nejpozději do konce října 2017. Oznámení obsahující CbCR pak nejpozději do dvanácti měsíců od konce období, za které je podáváno.

Jak?

Oznámení i ohlášení bude možno podat výhradně elektronicky. Formuláře budou k dispozici v daňovém portálu finanční správy (EPO). Odeslání bude možné po připojení elektronického podpisu či prostřednictvím datové schránky.

Nevíte si rady?

Obdobně jako i v jiných otázkách jsme připraveni nabídnout Vám služby našich daňových poradců i při zpracování potřebných podání. Pokud budete potřebovat poradit či pomoci s vyplněním některého z podání, jsou Vám naši daňoví poradci kdykoliv k dispozici. Jsme samozřejmě taktéž připraveni pomoci Vám posoudit, zda se na tu kterou skupinu společností vztahuje povinnost odevzdat CbCR či nikoliv.