Blog

News 7/2017

Daňová překvapení roku 2017

Rok 2016 byl charakteristický zaváděním kontrolního hlášení a první vlny elektronické evidence tržeb. V roce 2017 nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Přesto, možná ale právě proto se musíme připravit na další zpřísňování daňových pravidel. Ačkoliv většina států světa přenáší těžiště daňových příjmů od přímých k nepřímým daním, rozhodli se čeští politici jít opět proti proudu. Středem zájmu fisku bude v roce 2017 zřejmě oblast přímých daní.

V průběhu června bude ve sbírce zákonů vyhlášen zákon, který bude mimo jiné novelizovat i zákon o daních z příjmů. Jeho jednotlivá ustanovení budou nabývat účinnosti postupně v průběhu následujících měsíců. Vzhledem k tomu, že má zákon přinést významné změny práv a povinností daňových poplatníků, uvedeme již nyní stručný přehled některých z nich.

Výdajové paušály osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Od roku 2018 bude opětovně snížena maximální výše výdajových paušálů OSVČ. Hranice příjmů, z nichž se výdaje budou počítat, se sníží na polovinu, tedy ze současných 2 milionů Kč na 1 milion Kč. Jako bolestné za toto omezení je OSVČ navrácena možnost uplatňovat daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku či manžela. Fakultativně mají OSVČ možnost uplatnit obě nová pravidla současně již za zdaňovací období roku 2017.

Paušální daň pro OSVČ

Novela přináší rozšíření možností pro OSVČ platit paušální daň. Doposud mohli o stanovení paušální daně požádat jen ti podnikatelé, kteří nezaměstnávali žádné zaměstnance a současně měli příjmy pouze z podnikatelské činnosti. Nově budou mít možnost platit paušální daň podnikatelé se zaměstnanci i ti, kteří pobírají kromě příjmů z podnikání i příjmy ze závislé činnosti.

Základem bude dohoda mezi podnikatelem a správcem daně o výši daně stanovené dle předchozích a očekávaných příjmů. Minimální daň po slevách bude činit 600 Kč, OSVČ již nebudou nemuset podávat daňové přiznání.

Srážková daň pro zaměstnání do limitu

V současné době je možno zdaňovat příjem ze závislé činnosti na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou nepřesahující 10 000 Kč srážkovou daní ve výši 15 %. Nově bude možno zdanit srážkovou daní ve výši 15 % i příjmy ze závislé činnosti pobírané na základě jakéhokoliv smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pokud jejich celková měsíční výše nepřesáhne 2 500 Kč.

Zpřísnění podmínek pro osvobození příjmu z prodeje nemovitosti

Příjmy z prodeje nemovitosti jsou dle platných pravidel osvobozeny od daně z příjmů v případě, že v ní měl prodávající bydliště více než dva roky. Pokud tento časový test nesplní, má možnost prokázat, že příjmy z prodeje nemovitosti použil na uspokojení bytové potřeby, aby byly takové příjmy osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Novelou zákona bylo upřesněno, že pro uplatnění osvobození je nutno příjem z prodeje nemovitosti použít k uspokojení vlastní bytové potřeby, nikoliv tedy bytové potřeby rodinných příslušníků či třetích osob.