Blog

News 24/2020

Paušální daň pro podnikatele

Od 1. ledna 2021 se zavádí paušální daň, která by mohla vybraným podnikatelům přinést úspory a snížit jejich administrativní zátěž. Přechod na paušální daň je však třeba nahlásit finančnímu úřadu již do 10. ledna 2021.

Paušální daň mohou využít jen ti podnikatelé, kteří splní následující podmínky:

  • mají příjmy do 1 mil. Kč za rok,
  • nejsou plátci DPH,
  • nemají příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů zdaňovaných srážkovou daní,
  • nejsou společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti,
  • k paušální dani se přihlásí, a to pro rok 2021 do 10. ledna 2021.

Poplatníci využívající režim paušální daně nebudou muset po skončení kalendářního roku podávat daňové přiznání ani přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Jejich povinnosti budou považovány za splněné již jen tím, že uhradí paušální daň.

Ta bude hrazena měsíčně, a to do 20. dne příslušného kalendářního měsíce, přičemž pro rok 2021 vychází na 5 469 Kč.

V částce paušální daně je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2 976 Kč a symbolických 100 Kč na dani z příjmů. Podnikatelé si tedy nastaví jedinou měsíční platbu a nebudou již odděleně hradit zálohu na zdravotní a sociální pojištění a případě zálohu na daň.

Poplatníci využívající režimu paušální daně pozbydou nárok na uplatnění daňových slev a bonusů (např. na děti) a odpočtů od základu daně. Je tedy třeba vždy individuálně propočítat, komu by nový institut paušální daně mohl přinést skutečné finanční výhody a pro koho se nehodí.

Obecně se dá říci, že paušální daň bude vhodná především pro podnikatele neuplatňující si slevy na děti s příjmy blížícími se 1 mil. Kč, kteří uplatňují paušální výdaje ve výši 40 %.

V případě zájmu Vás blíže seznámíme s podmínkami režimu paušální daně a doporučíme Vám, jak v roce 2021 nejlépe postupovat.

Neváhejte se na nás prosím obrátit v případě nejasností nebo dalších dotazů.

Tým WTS Alfery