Blog

News 1/2020

Plošný reverse charge v České republice

Evropská komise schválila České republice možnost plošného využívání systému reverse-charge, a to po omezenou dobu od 1. července 2020 do 30. června 2022, tj. do doby plánovaného zavedení definitivního systému pravidel DPH. Novému režimu mají podléhat veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb, pokud hodnota jednotlivé transakce překročí částku 450 000 Kč (17 500 EUR).

V režimu reverse-charge dochází mezi plátci DPH k přenosu povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty na výstupu za uskutečnitelné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku z dodavatele na odběratele.

Hlavním důvodem žádosti České republiky o plošný režim reverse charge je boj s karuselovými obchody. Česká republika na tomto poli již nyní využívá sektorový režim reverse charge, a to ve všech odvětvích, kde to stávající legislativa Evropské unie umožňuje – zejména ve stavebnictví, při obchodu s drahými kovy, u vybraných IT produktů a při dodávkách plynu a elektřiny.

O udělení výjimky, která umožňuje členským státům EU plošný reverse charge zavést, požádala Česká republika v červnu 2014. Rada ECOFIN tuto žádost s konečnou platností schválila v listopadu 2019.

Schválené opatření je nutné nejprve promítnout do legislativy ČR. Tento proces však zatím nezapočal, neboť Česká republika odložila nástup zavedení zmíněného režimu s cílem vyjednat jeho prodloužení a teprve pak jej zavést. Snaží se tak vyhnout kritice, že změna zdanění jen na 18 měsíců není vhodným systémovým opatřením a nadměrně zvyšuje administrativní zátěž firem.

Kdy a zda dojde ke schválení prodloužení není v současné chvíli jasné. Do konce roku 2020 se tak pravděpodobně nestane a další vývoj v roce 2021 lze jen těžko předjímat. Můžeme tedy konstatovat, že k implementaci plošného režimu reverse charge zatím v České republice nedochází.