COVID-19

Aktuality

News 23/2020

Kompenzační bonus II Dne 14. listopadu 2020 nabyl účinnosti nový zákon o kompenzačním bonusu. Podobně jako na jaře je i nyní kompenzační bonus určen drobným podnikatelům pro překonání nepříznivé ekonomické situace...
Celý článek

News 22/2020

Aktuální změny v programu Antivirus V zájmu podpory zaměstnavatelů při probíhající koronavirové krizi vláda rozhodla o pokračování programu Antivirus, resp. některých jeho režimů, prozatím do konce roku 2020. S prodloužením...
Celý článek

News 21/2020

Daňové úlevy pro maloobchod a služby V návaznosti na uzavření většiny obchodů i provozoven poskytujících služby publikovalo Ministerstvo financí několik daňových úlev. Rádi bychom Vás s nimi stručně seznámili. Jakých daní...
Celý článek

News 20/2020

Podzimní daňové úlevy v souvislosti s koronavirem V návaznosti na přísná opatření přijatá v rámci nouzového stavu publikovalo Ministerstvo financí několik daňových úlev. Rádi bychom Vás s nimi stručně seznámili. Daň...
Celý článek

News 14/2020

Liberační balíček III Vážení čtenáři, Ještě před tím, než se rozjedete na zasloužené dovolené, rádi bychom Vás informovali o posledním vývoji daňových úlev přijatých v souvislosti s pandemií Covid-19. Vláda...
Celý článek

News 13/2020

Podpora podnikatelů „Covid-Nájemné“ Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v těchto dnech zveřejnilo Výzvu z programu „COVID – Nájemné (dále jen „program“), která se opírá o usnesení vlády ČR č. 550 ze dne...
Celý článek

News 12/2020

Program Antivirus – nový režim C Vážení čtenáři,  rádi bychom Vás informovali, že v rámci cílené podpory podnikatelů jako další opatření pro kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s pandemií Covid-19...
Celý článek

News 11/2020

COVID-19: Pomoc nájemcům V souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených šířením COVID-19 přinášejí zákonodárci opatření, která si kladou za cíl chránit slabší stranu vybraných smluvních vztahů. Toto vydání news...
Celý článek

News 10/2020

COVID-19: Pomoc dlužníkům V souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených šířením COVID-19 přinášejí zákonodárci další opatření, která si kladou za cíl chránit slabší stranu vybraných smluvních vztahů. Toto vydání...
Celý článek

News 9/2020

Lex Covid Minulý týden Senát schválil návrh „zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů̊ a právnické...
Celý článek