Pavel Alfery-Hrdina

mm

advokát, partner

News 13/2020

Podpora podnikatelů „Covid-Nájemné“ Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v těchto dnech zveřejnilo Výzvu z programu „COVID – Nájemné (dále jen „program“), která se opírá o usnesení vlády ČR č. 550 ze dne...
Celý článek

News 8/2017

Pozor na přestupky! V roce 2016 byly do Sbírky zákonů zařazeny dva nové zákony upravující oblast přestupkového práva: zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „ZOdpP“), a zákon...
Celý článek