News

News 5/2021

DPH u pronájmu nemovitostí určených k bydlení Milí čtenáři, rádi bychom Vás upozornili na změnu v uplatňovaní DPH při pronájmu bytů a rodinných domů od roku 2021. Nájem nemovitých věcí je až na určité výjimky (např. pronájem...
Celý článek

News 4/2021

Evidence skutečných majitelů a významné nové sankce Evidence skutečných majitelů se v jarních měsících 2021 změní. Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen nový zákon o evidenci skutečných majitelů pod č. 37/2021 Sb., který by měl...
Celý článek

News 3/2021

Novela daňového řádu Od 1. ledna 2021 nabyla účinnost novela daňového řádu. Podle důvodové zprávy k zákonu by těžištěm navrhovaných změn měly být následující tematické celky: podpora elektronizace zjednodušení kontrolních...
Celý článek

News 2/2021

Daňové dopady Brexitu Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo dne 31. ledna 2020 z Evropské unie, a to na základě dohody o vystoupení. Do konce roku 2020 však platilo tzv. přechodné...
Celý článek

News 1/2021

Daňový balíček 2021 Rádi bychom Vás stručně seznámili s vybranými změnami, které přináší tzv. daňový balíček. Příslušný soubor novel se podařilo publikovat ve Sbírce zákonů 31. prosince 2020 a je účinný již od 1. ledna...
Celý článek

News 24/2020

Paušální daň pro podnikatele Od 1. ledna 2021 se zavádí paušální daň, která by mohla vybraným podnikatelům přinést úspory a snížit jejich administrativní zátěž. Přechod na paušální daň je však třeba nahlásit finančnímu...
Celý článek

News 23/2020

Kompenzační bonus II Dne 14. listopadu 2020 nabyl účinnosti nový zákon o kompenzačním bonusu. Podobně jako na jaře je i nyní kompenzační bonus určen drobným podnikatelům pro překonání nepříznivé ekonomické situace v důsledku zavedení...
Celý článek

News 22/2020

Aktuální změny v programu Antivirus V zájmu podpory zaměstnavatelů při probíhající koronavirové krizi vláda rozhodla o pokračování programu Antivirus, resp. některých jeho režimů, prozatím do konce roku 2020. S prodloužením jsou...
Celý článek

News 21/2020

Daňové úlevy pro maloobchod a služby V návaznosti na uzavření většiny obchodů i provozoven poskytujících služby publikovalo Ministerstvo financí několik daňových úlev. Rádi bychom Vás s nimi stručně seznámili. Jakých daní se...
Celý článek

News 20/2020

Podzimní daňové úlevy v souvislosti s koronavirem V návaznosti na přísná opatření přijatá v rámci nouzového stavu publikovalo Ministerstvo financí několik daňových úlev. Rádi bychom Vás s nimi stručně seznámili. Daň z přidané...
Celý článek