News

News 7/2023

Konsolidační balíček schválen Dlouze diskutovaný balíček opatření na podporu ozdravení veřejných financí prošel legislativním procesem a zamýšlené změny tak budou účinné s počátkem roku 2024. Funkční měna Nově bude...
Celý článek

News 6/2023

PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE Nová právní úprava Dne 23.9.2023 nabyl účinnosti nový zákon č. 284/2023 Sb. o preventivní restrukturalizaci (dále jen „zákon“), který představuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...
Celý článek

News 5/2023

Velká novela zákoníku práce 2023 Rádi bychom Vás informovali o nejnovějším dění v oblasti pracovního práva. Dne 1. 10. 2023 nabude účinnosti velká novela zákoníku práce. Část novely týkající se zejména práva na dovolenou...
Celý článek

News 4/2023

Pillar 2 – Dorovnávací daně v českém daňovém systému V připomínkovém řízení se nyní nachází dlouho očekávaný návrh zákona o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých skupin,...
Celý článek

News 3/2023

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) – nová právní úprava a významné povinnosti Dne 20. 6. 2023 byl dlouho očekávaný zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) vyhlášen ve Sbírce zákonů....
Celý článek

News 2/2023

Ozdravný balíček vlády Vláda představila balíček opatření, která by měla vést ke snížení deficitu veřejných rozpočtů. Vedle opatření v daňové oblasti se mají navrhované změny dotknout hlavně starobních důchodů, podpory...
Celý článek

News 1/2023

Aktuální změny v pracovněprávní oblasti Rádi bychom Vás informovali o některých aktuálních změnách v pracovněprávní oblasti. Stručně, přehledně, chronologicky (dle data jejich účinnosti) je pro Vás rádi shrnujeme:...
Celý článek

News 7/2022

Daňový balíček 2023 V pátek 2. prosince 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen tzv. daňový balíček 2023, který novelizuje zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a další související zákony....
Celý článek

News 6/2022

Windfall tax Windfall tax, tedy daň z neočekávaných zisků, se do českého daňového systému zavádí jako podkategorie daně z příjmů právnických osob. Její podstatou má být dodatečné zdanění korporací, které generují...
Celý článek

News 5/2022

NOVELA ZÁKONA O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ Úvod Prakticky po roce fungování nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“ nebo „zákon“) dochází v této oblasti k dalším změnám....
Celý článek