News

News 7/2022

Daňový balíček 2023 V pátek 2. prosince 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen tzv. daňový balíček 2023, který novelizuje zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a další související zákony. O zavedení daně z...
Celý článek

News 6/2022

Windfall tax Windfall tax, tedy daň z neočekávaných zisků, se do českého daňového systému zavádí jako podkategorie daně z příjmů právnických osob. Její podstatou má být dodatečné zdanění korporací, které generují neočekávaný...
Celý článek

News 5/2022

NOVELA ZÁKONA O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ Úvod Prakticky po roce fungování nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“ nebo „zákon“) dochází v této oblasti k dalším změnám. Ve Sbírce...
Celý článek

News 4/2022

Avízo připravovaných změn – zákoník práce Rádi bychom Vás informovali o aktuálním vývoji v oblasti pracovního práva. Vzhledem k významu připravovaných změn bychom k nim rádi krátce obrátili Vaši pozornost ještě před jejich přijetím...
Celý článek

News 3/2022

Prázdninové novinky v daních k podpoře nízkoemisní mobility S počátkem července nabyl účinnosti zákon č. 142/2022 Sb., který novelizoval zákon o dani z příjmů, zákon o dani silniční a další zákony. Dle důvodové zprávy k tomuto...
Celý článek

News 2/2022

Zapomínáte zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin? Pověřte finanční úřad! Jak jsme již několikrát upozorňovali prostřednictvím našich news, mají účetní jednotky povinnost zveřejňovat svou účetní závěrku ve sbírce listin...
Celý článek

News 1/2022

Daňová přiznání fyzických osob za rok 2021 S blížící se sezónou pro podání daňových přiznání za rok 2021 bychom pro Vás rádi stručně shrnuli vybrané novinky pro toto zdaňovací období. Změny byly zavedeny zejména tzv. daňovým...
Celý článek

News 9/2021

Dotace z Národního plánu obnovy Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vypracovalo Národní plán obnovy, který již schválila Evropská unie. V nejbližší době očekáváme vyhlášení prvních výzev. Hlavním cílem je oživení ekonomiky po...
Celý článek

News 8/2021

Prominutí DPH při dodání elektřiny a zemního plynu za listopad a prosinec 2021 Chtěli bychom Vás informovat, že Ministerstvo financí ČR rozhodlo o mimořádném prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu v období od 1. listopadu do 31....
Celý článek

News 7/2021

Novela DPH ohledně e-commerce nabyla účinnosti V červnu 2021 jsme Vás v našich News č. 6 informovali, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH. Účinnost novely měla nastat již od 1. července 2021 tak, jak to požadovala příslušná...
Celý článek