News

News 4/2022

Avízo připravovaných změn – zákoník práce Rádi bychom Vás informovali o aktuálním vývoji v oblasti pracovního práva. Vzhledem k významu připravovaných změn bychom k nim rádi krátce obrátili Vaši pozornost ještě před jejich přijetím...
Celý článek

News 3/2022

Prázdninové novinky v daních k podpoře nízkoemisní mobility S počátkem července nabyl účinnosti zákon č. 142/2022 Sb., který novelizoval zákon o dani z příjmů, zákon o dani silniční a další zákony. Dle důvodové zprávy k tomuto...
Celý článek

News 2/2022

Zapomínáte zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin? Pověřte finanční úřad! Jak jsme již několikrát upozorňovali prostřednictvím našich news, mají účetní jednotky povinnost zveřejňovat svou účetní závěrku ve sbírce listin...
Celý článek

News 1/2022

Daňová přiznání fyzických osob za rok 2021 S blížící se sezónou pro podání daňových přiznání za rok 2021 bychom pro Vás rádi stručně shrnuli vybrané novinky pro toto zdaňovací období. Změny byly zavedeny zejména tzv. daňovým...
Celý článek

News 9/2021

Dotace z Národního plánu obnovy Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vypracovalo Národní plán obnovy, který již schválila Evropská unie. V nejbližší době očekáváme vyhlášení prvních výzev. Hlavním cílem je oživení ekonomiky po...
Celý článek

News 8/2021

Prominutí DPH při dodání elektřiny a zemního plynu za listopad a prosinec 2021 Chtěli bychom Vás informovat, že Ministerstvo financí ČR rozhodlo o mimořádném prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu v období od 1. listopadu do 31....
Celý článek

News 7/2021

Novela DPH ohledně e-commerce nabyla účinnosti V červnu 2021 jsme Vás v našich News č. 6 informovali, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH. Účinnost novely měla nastat již od 1. července 2021 tak, jak to požadovala příslušná...
Celý článek

News 6/2021

Změny DPH týkající se e-commerce Rádi bychom Vás upozornili na novelu zákona o DPH, která by měla být účinná od 1. července 2021. Příslušný návrh již schválila Poslanecká sněmovna; nyní bude projednáván v Senátu. Změny se...
Celý článek

News 5/2021

DPH u pronájmu nemovitostí určených k bydlení Milí čtenáři, rádi bychom Vás upozornili na změnu v uplatňovaní DPH při pronájmu bytů a rodinných domů od roku 2021. Nájem nemovitých věcí je až na určité výjimky (např. pronájem...
Celý článek

News 4/2021

Evidence skutečných majitelů a významné nové sankce Evidence skutečných majitelů se v jarních měsících 2021 změní. Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen nový zákon o evidenci skutečných majitelů pod č. 37/2021 Sb., který by měl...
Celý článek