Roman Pecháček

mm

daňový poradce

News 20/2020

Podzimní daňové úlevy v souvislosti s koronavirem V návaznosti na přísná opatření přijatá v rámci nouzového stavu publikovalo Ministerstvo financí několik daňových úlev. Rádi bychom Vás s nimi stručně seznámili. Daň z přidané...
Celý článek

News 17/2020

QUICK FIXES / NOVELA ZÁKONA O DPH Rádi bychom Vás informovali, že 1. září 2020 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která implementuje tzv. quick fixes. Takto se označuje soubor opatření, jež mění pravidla pro pohyb zboží mezi...
Celý článek

News 8/2020

Daňové úlevy v souvislosti s koronavirem Rádi bychom Vás stručně seznámili s nejnovějšími daňovými opatřeními, jež mají zmírnit negativní účinky pandemie koronaviru Covid-19. Pro úplnost dodáváme, že předchozím opatřením jsme...
Celý článek

News 2/2020

DAŇOVÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM Milí čtenáři, rádi bychom Vás stručně seznámili s vládními opatřeními, která mají zmírnit negativní dopady pandemie koronaviru Covid-19 v oblastí daní. Daň z příjmů U daně z příjmů...
Celý článek

News 5/2019

První návrh zákona o digitální dani Již několik let se diskutuje o možnosti zavedení tzv. digitální daně. Ta by měla dopadnout na nadnárodní giganty jako jsou Google, Facebook nebo Apple, kteří nemají v tuzemsku sídlo ani pobočku,...
Celý článek

News 4/2019

Vznik stálé provozovny při poskytování služeb Milí čtenáři, na závěr léta jsme si pro Vás připravili stručné upozornění na zajímavý rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 103/2018-46 na téma vzniku stálé provozovny...
Celý článek

News 2/2019

Daňový balíček 2019 Minulý týden byl ve Sbírce zákonů publikován soubor novel daňových zákonů, označovaný jako tzv. daňový balíček. Většina ustanovení nabývá účinnosti 1. dubna 2019, existuje ovšem několik významných výjimek....
Celý článek

News 8/2018

Podzimní vydání WTS Tax Bridge: Odlišnosti od společného systému DPH v zemích střední a východní Evropy DPH je nejvíce harmonizovanou daní v rámci Evropské unie. Přesto v jednotlivých členských státech existují odchylky od společného...
Celý článek

News 7/2018

Novela zákona o DPH od roku 2019 Ministerstvo financí připravilo velkou novela zákona o DPH, která by měla být účinná od roku 2019 (s určitými výjimkami). Návrh novely předložila vláda dolní komoře Parlamentu v červnu 2018. Poslanecká...
Celý článek

News 4/2018

První číslo WTS Tax Bridge: Problematika stálých provozoven ve střední a východní Evropě Rádi bychom Vám představili první vydání WTS Tax Bridge, newsletteru pro střední a východní Evropu. Čtvrtletník WTS Tax Bridge bude přinášet...
Celý článek