Vladimír Brejcha

mm

advokát, partner

News 6/2023

PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE Nová právní úprava Dne 23.9.2023 nabyl účinnosti nový zákon č. 284/2023 Sb. o preventivní restrukturalizaci (dále jen „zákon“), který představuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...
Celý článek

News 18/2020

Velká novela zákona o obchodních korporacích V únoru letošního roku byla ve sbírce zákonů vyhlášena a nabyla platnosti novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Novelizace je označována...
Celý článek

News 9/2020

Lex Covid Minulý týden Senát schválil návrh „zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů̊ a právnické...
Celý článek

News 6/2020

Koronavirus a vyšší moc ve smluvních vztazích A) Vyšší moc Současná epidemie koronaviru má tak závažné důsledky pro obchodní vztahy, a to i s ohledem na oficiálně vyhlášenou pandemickou situaci, že ji můžeme...
Celý článek

News 3/2018

Co (ne)přinesla novela stavebního zákona Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která si kladla za cíl zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Snahou bylo usnadnit život všem stavebníkům. Do jaké míry...
Celý článek

News 3/2017

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Ačkoliv zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) nabyl účinnosti teprve před 3 lety, vyžádal si již několik zásadních novel. Mnohé již byly vyhlášeny ve sbírce listin, některé již...
Celý článek