Alena Křížová

mm

auditor, daňový poradce

News 3/2022

Prázdninové novinky v daních k podpoře nízkoemisní mobility S počátkem července nabyl účinnosti zákon č. 142/2022 Sb., který novelizoval zákon o dani z příjmů, zákon o dani silniční a další zákony. Dle...
Celý článek

News 2/2022

Zapomínáte zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin? Pověřte finanční úřad! Jak jsme již několikrát upozorňovali prostřednictvím našich news, mají účetní jednotky povinnost zveřejňovat svou účetní závěrku ve sbírce listin...
Celý článek

News 23/2020

Kompenzační bonus II Dne 14. listopadu 2020 nabyl účinnosti nový zákon o kompenzačním bonusu. Podobně jako na jaře je i nyní kompenzační bonus určen drobným podnikatelům pro překonání nepříznivé ekonomické situace...
Celý článek

News 15/2020

DAC 6? Seznamte se, prosím! Zkratka DAC 6 není neznámá. Občas se objeví ve zpravodajství týkajícím se daní nebo ve zprávách z jednání Parlamentu České republiky. Co se však za ní skrývá? Týká se někoho z nás? Co nám...
Celý článek

News 11/2020

COVID-19: Pomoc nájemcům V souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených šířením COVID-19 přinášejí zákonodárci opatření, která si kladou za cíl chránit slabší stranu vybraných smluvních vztahů. Toto vydání news...
Celý článek

News 10/2020

COVID-19: Pomoc dlužníkům V souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených šířením COVID-19 přinášejí zákonodárci další opatření, která si kladou za cíl chránit slabší stranu vybraných smluvních vztahů. Toto vydání...
Celý článek

News 5/2020

Rozšíření nákazy koronaviru Covid-19 a zavedení preventivních opatření je pro občany i podnikatele zcela novou situací, se kterou není lehké se vyrovnat. Snažíme se Vám proto přehledně poskytnout aktuální novinky mající...
Celý článek

News 4/2020

Program COVID II Od pondělí 30. března 2020 bude možno žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek v programu COVID II. Minimální hranice půjček je stanovena na 10 tisíc Kč, přičemž výše úvěru by neměla...
Celý článek

News 2/2017

Příjmy a jejich zdanění v roce 2017 Rok 2017 je již v plném proudu, přesto bychom rádi připomněli některé změny týkající se zdanění příjmů, které nabyly účinnosti právě počátkem roku 2017. Mnohé z nich byly...
Celý článek

News 1/2017

BEPS aneb co nás čeká a nemine Jak jsme informovali v News č. 2/2016, vydala v roce 2015 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) konečný balíček zpráv k akčnímu programu Eroze daňového základu a přesouvání...
Celý článek