Pavel Mates

Pavel Mates

Pavel Mates

advokát, docent na Vysoké škole ekonomické v Praze a Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni

Studium

 • Univerzita Karlova, Praha, právnická fakulta
 • Habilitace

Praxe

 • Masarykova Univerzita v Brně, právnická fakulta
 • Ústavní soud Československé federativní republiky, ústavní soudce
 • Úřad pro legislativu a veřejnou správu
 • Policejní akademie České republiky, katedra veřejné správy
 • Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra veřejné správy a regionálního rozvoje
 • Západočeská Univerzita v Plzni, právnická fakulta
 • Advokát

Specializace

 • správní právo se zaměřením na oblast ochrany osobních údajů, správní právo trestní a e-government

Účasti

 • místopředseda komise Legislativní rady vlády České republiky pro správní právo
 • předseda rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky
 • člen komise pro advokátní zkoušky České advokátní komory
 • člen redakční rady časopisů Právní zpravodaj (C. H. Beck) a Právněhistorické studie
 • v roce 2005 získal grant Grantové agentury České republiky k zpracování problematiky reformy veřejné zprávy v České republice

Jazykové znalosti

 • čeština
 • francouzština
 • ruština

Telefon: +420 221 111 777
E-mail: pavel.mates@alferypartner.com